Skip links

 1,716 عدد مشاهداات

قصة قصييرة :

👳‍♂️ الهيبلة و بو لحية 👳‍♂️

يااا ختي كناا كالسين قلت نحط لييكم قصة غدا داكشي غا بين ليوم و لبارح تاا تسلطات عليا وااحد الخنفوسة من حيث لا احتسب و صدقنااا فقصة مشتركة قصيرة بطبيعة الحال 😂

دااكشي لي كيعجبكوم مكااين غا قوولها و ضحك علييها 😂😂 و مووت بضحك علييها

قصة : الهبيلة و بو لحية
بقلم : فرح حدادي و هاجر سلطانة

قصة كتدوي على فتاة عادية حالها حال لبنات حلمها بسيط بيت صغير و عائلة مع زمانها و ليني المكتااب مزاال مكتاب (احم عجباتني هاد الجملة 🤣) لتلتجئ لطرييق اخرى و تصدق مدردفة مع الطلبة و الفقهة

كتقلب على زماانها لي مزال مبان …علاش لي متقلبش فدوك البلايص و هي فاعتقادها ” لحية هو الراجل ”

منطولش علييكم نخلييكوم تعييشو المغامرة 😂 معاها و مع هبالها

الاجزاء :

قصة : الهبيلة و بو لحية 1

قصة : الهبيلة و بو لحية 2 والاخير